VA-utbyggnad Yngsjöstrand 2014-2015

Här finner du informationen på kommunens hemsida:

Löpande information om Yngsjöstrand-etappen

 

FAKTASIDOR

Allmänt                Bakgrund och definitioner av begrepp

Användning        Hur använder man nya VA-anläggningen?

Betalning             Vilka alternativ till betalning finns?

Installationen      Hur kommer installationen att gå till?

Pumpstationen   Hur sköts den, och var felanmäler man?