Förslag till styrelse och övriga funktionärer för

     

       Yngsjöstrands    Samfällighetsförening fr o m 2014-07-13

 

       

        Styrelse

Omval Ledamot Bo Hildingsson (ordförande)                044-231303    0705-319116

       Ledamot Peter Löfqvist (vice ord)     0413-24061   0705-116565

       Ledamot Bengt Ring (sekreterare)    044-232950   0705-232924

Omval Ledamot Lisbeth Skottke (kassör)                    0708-964475

Omval Ledamot Rolf Olsson (vägtillsyn.man) 044-231178  0768-357443   

 

            Ersättare

Omval Errol Wiberg                          044-232342

Omval Christina Håhus                                     0709-664225

Omval Peter Andersson                                    0702-980204   

   

       Revisorer

Omval Anders Isacsson                      044-231390   044-120903

Omval Anders Erlandsson                    044-232272   08-7921751

 

       Revisorsersättare

Omval Ingvar Bruhn                         040-914911   0702-154232

Omval Nils Åke Jönsson                     044-232571   046-257978

 

 

 

 

 

       Valberedning har varit:

       Anders Bergström (sammankallande)                040-300909

       Bertil Svensson                       044-232043  0706-719900