Yngsjöstrands Samfällighetsförening

 

                                         Styrelse 2016

 

                Ordförande                       Sekreterare                       Kassör

                                               

                Bo Hildingsson                       Bengt Ring                         Lisbeth S

 

                                  Vice ordförande                                      Vägansvarig

                                                                          

                                    Christina Håhus                                               Rolf Olsson

 

                                                                  ERSÄTTARE

                                                        

                Peter Löfqvist                                   Errol Wiberg                               Peter Nygren