yngsjostrand.com

Yngsjöstrands Samfällighetsförening

Maila synpunkter, förslag och ideer till styrelsen på adressen:

  styrelsen@yngsjostrand.se19 dec 2020


Styrelsen önskar:GOD JUL


och


GOTT NYTT ÅR !
19 dec 2020


LTA pumparna

 

Kommunen har äntligen fått fram instruktion för LTA pumparna. Den skulle ha levererats i samband med installationen. Kommunen har lovat att de som inte har fått instruktioner kommer att få de. Den kommer att läggas i elskåpen till pumparna. Instruktionerna finns också att ladda ner här. 

 

Det är ett antal fastighetsägare som har haft problem med att pumparna har larmat. Det beror bl.a. på att ventiler har varit stängda i vägarna, renblåsningskompressorena inte varit idrifttagna och att nivågivarna till LTA pumparna varit feljusterade. 

 

Larmar era pumpar skall ni kontakta kommunens Medborgarcenter, 044-13 50 00. Även om pumpen bara larmar en kort stund när den är i drift behöver nivåerna justeras.

 

För att pumparna skall fungera friktionsfritt är det viktigt att ni bara spolar ner det som hör hemma i avloppet, dvs. fekalier, urin och toalettpapper. Det som inte hör hemma i avloppet är allt annat; dvs. snus, topps, bindor, tamponger, hushållspapper och fett. Fett som spolas ner i avloppet är det som orsakar de flesta problemen i LTA pumparna. Har ni matfett så häll över det i en PET-flaska och lägg det bland restavfall. Är det mindre fett kan ni torka ur det med hushållspapper och lägga det i den bruna påsen med matavfall. 

 

Spola gärna rent i brunnen 2 gånger per år. Då minskar risken för driftsproblem. Kommunen kommer att åka runt och kontrollera LTA pumparna 1 gång per år i förebyggande syfte.

 

Blir det stopp på LTA pumparna och avloppet blir igensatt är det följdfel att LTA pumpen inte fungerar och då bör ni kontakta kommunen som får lösa problemet.

 

I övrigt kontakta kommunen om ni har några frågor eller problem med LTA pumparna. Tel. 044-13 50 00 eller mail kommun@kristianstad.se .
15 juli 2020


Årstämman 2020 Inställd-information från styrelsen


Styrelsen har beslutat att ställa in stämman innevarande år på grund av rådande pandemi.


Det innebär:

- att stämman hålls samtidigt som 2021 års stämma i juli 2021.

- att vi inte kan fakturera årsavgiften i februari 2021. Den skall beslutas på stämman först. Faktureras i augusti 2021.

- sittande styrelse sitter kvar ett år till.


Se bifogad information som även har gått via brev till samtliga medlemmar.

OBS! inkopplingen av VA för etapp 2 enligt nedan, ej enligt infobrevet.


Informationsbrev medlemmar


Verksamhetsberättelse 2019


Resultatrapport 2019                                      Ekonomiskt utfall 2020 och Budget 2021


Revisionsberättelse 20198 juli 2020


VA projektet etapp 2


Etappen är besiktigad. Det återstår lite efterjusteringar och besiktningsanmärkningar att åtgärda efter semestern innan allt är klart.

Kommunen har förhoppningar att skicka ut meddelande om

förbindelsepunkterna i slutet av september,  början av oktober.

Innan ni har fått detta meddelande är det inte tillåtet att ansluta sig till kommunens nät.1 juni 2020


Vattenläcka?


Vattenverkets vattennät har pumpat ut dubbelt så mycket vatten de senaste dagarna än normalt. Man misstänker en vattenläcka. Var vänliga och kontrollera att alla gamla ledningar har fått proppar och inte står och läcker.

När ni ansluter er till kommunens nät skall de gamla ledningarna förses med proppar då det nätet kommer att vara i drift ett bra tag till.

29 maj 2020


Slamtömning


Renhållningen har börjat skicka ut meddelande om slamtömning. Ni som har kopplat in er på kommunalt VA och har gjort sluttömning av er avloppsanläggning kan kontakta Renhållningen för att anulera tömningen.

Ni som inte har kopplat in er, men ska göra det under året kan ringa Renhållningen för att göra en sluttömning i samband med att ni kopplar in er.

Ni som inte kopplar in er i år ska tömma som vanligt.29 maj 2020


Skåneleden går förbi Yngsjö


Skåneleden har invigt etappen Åhus-Nyehusen. Den passerar Yngsjö utmed stranden. Passa på att upptäck vår fina natur. 

Läs mer på: https://skaneleden.se/etapp/ahus-nyehusen


En annan aktivitet är Kulturtrampet som har kontroller i området. Det är en cykelorientering som Andrarums IF arrangerar.

 

30 april 2020


Vårstädardagen inställd. Årsstämman framflyttad


P g a rådande situation har styrelsen beslutat att ställa in årets vårstädardag.


Årsstämman som normalt hålls i juli har styrelsen beslutat att flytta fram. 
Vi avvaktar utvecklingen och mer information kommer.30 april 2020


VA projektet går in i slutfasen.


Grävarbetena är i stort sett avslutade och nu återstår återställning. Asfaltering av vägarna kommer att ske i nästa vecka. Inkoppling på kommunens nät får ske först när kommunen har skickat meddelande om förbindelsepunkt. Troligen i slutet av juni. Se en utförligare uppdatering från kommunens projektledare i länken ovan.


8 mars 2020


Styrelsen önskar er Glad Påsk!


Det kommer inte att bli en påsk så som vi önskar ha den. Men vi skickar ändå med ett hopp om en vilosam Glad Påsk.

Var rädda om er sjäva och varandra!

29 mars 2020


Vårstädardagen flyttad


Styrelsen har beslutat att flytta fram vårstädardagen från den 2/5 till preliminärt den 23/5. Mer information kommer.

1 mars 2020


Det har skett ett antal inbrott i vårt område den senaste tiden.  Styrelsen rekommenderar att ni tittar till era fastigheter och anmäler till polisen om ni har haft besök.

25 februari 2020

Yngsjöstrand behöver dig!
Känner du igen budskapet?

 

Samma uppmaning fann du när du öppnade försändelsen med
årsfaktura från föreningen. Här nedan följer en förklaring och ett förtydligande av uppdraget.

 

Just nu genomförs det kanske mest omvälvande projektet i området sett till
föreningens historia. Samtidigt vet vi sedan något år att flera styrelse-medlemmar med ålderns rätt och efter många års tjänstgöring bett att få

avsluta sitt engagemang, men på ett ansvarsfullt sätt. Alla är beredda att
delta i styrelsearbetet tills VA-projektet är i hamn och ny styrelse är utsedd.

 

Men det innebär också att vi måste engagera nya krafter till styrelsen, och
det med början redan vid kommande årsstämma i juli.

 

                             Valberedningen / Bertil Svensson & Roger Castefelt

 

____________________

 

 

Yngsjöstrand erbjuder närhet till havet, härlig skogsmiljö och lugnt läge med begränsad biltrafik.  Ett riktigt paradis!

Vill DU arbeta för att bevara och förbättra Yngsjöstrand?

 

Föreningen är en samfällighetsförening, som har rätt att bestämma över vägar och grönområden, och skyldighet att sköta dessa. Alla fastighetsägare inom området är delägare i Gemensamhetsanläggning 37, GA37, beslutad av Lantmäteriet. Detta ger oss rätten och skyldigheten att förvalta vägar och grönområden samt att taxera ut kostnaden för detta.

 

Som andelsägare i GA37 har du både rättigheter och skyldigheter: Rättighet att nyttja vägnätet, som underhålls, snöröjs och sopas. Skyldighet att följa de bestämmelser som finns samt att betala den fastställda årsavgiften.

 

Föreningen är även en förenande kraft, som främjar grannsamverkan, håller koll på myndighetsbeslut och informerar medlemmarna om allt som rör om-rådet. Vårstädardagen är ett lyckat exempel på att kontakter mellan grannar skapas och blomstrar under trevliga former. Hemsidan är ett annat bra exempel på hur uppgiften sköts.

 

Styrelsen administrerar arbetet under året och informerar löpande om vad som händer. På årsstämman i juli tas i god demokratisk ordning beslut som ej delegerats till styrelsen, samt informeras om styrelsens verksamhet under det gångna året. Styrelsen består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ca sex möten per år är förlagda till helger efter överenskommelse. Däremellan sker kommuni-kation framförallt via mail. Vid årsstämman väljs två respektive tre ledamöter vartannat år. De väljs för två år. Ersättare väljs varje år. Ordföranden är en av de ordinarie ledamöterna och utses för ett år på årsstämman. Övriga uppdrag väljs inom styrelsen.

 

Utöver sedvanliga styrelseposter såsom ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör är en ledamot tillsynsansvarig och kontaktperson

gällande vägnätet.

 

Ersättare träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. Alla tre ersättarna är alltid välkomna att delta i styrelsemötena för att lättare hålla sig uppdaterade om verksamheten.

 

Valberedningen söker nu nya eldsjälar!

 

Majoriteten i nuvarande styrelse har tjänstgjort i mer än 15 år och gjort ena-stående insatser för oss alla under denna tid. Dock har flera av styrelse-medlemmarna de senaste åren aviserat att de vill bli ersatta i närtid. Samtidigt som VA-projektet i lugn och ro avslutas, vill de verka för en smidig övergång och integrering av nya kandidater till styrelsen. Valberedningen intensifierar därför nu arbetet med att hitta nya styrelsemedlemmar för en successiv avlösning av våra trogna styrelseledamöter.

 

Vi erbjuder dig en intressant möjlighet att vara med och påverka vårt område.

Skulle DU kunna tänka dig att ingå i styrelsen, eller känner du någon lämplig person, som vi kan kontakta?

Det krävs olika styrkor i ett bra team, så både idésprutan, förvaltaren, den som kan räkna, den som kan prata och den som kan skriva behövs!

 

Hör av dig till valberedningen så berättar vi mer!

 

Vi ser fram emot en kontakt med dig!

 

Bertil Svensson                                               Roger Castefelt

Mörtvägen 15                                                  Ålvägen 5                              

Tel: Se brevutskick                                          Tel: Se brevutskick

           

valberedningen@yngsjostrand.se

26 februari 2020


OBS! OBS! OBS!
Vi har noterat att objudna gäster rör sig i vårt område och på våra tomter. Var observanta och anmäl till polisen om det sker något otillbörligt!!!

21 december 2019


God Jul o Gott Nytt år!


Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening önskar alla fastighetsägare med familjer en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 2020! Vi vill också passa på att tacka för all förståelse för de olägenheter som uppstår i samband med grävningarna i området. Snart har vi kommunalt VA, fiber och fina vägar i hela vårt område!


Länk till senaste lägesuppdateringen i VA-projektet.

9 december 2019


Fiberinstallationen igång!


I denna veckan kör Telarco (C4 Energis entreprenör) igång inblåsning av fiber samt montage av noder till de som har beställt i etapp 1. Detta gäller de som har meddelat att de har lagt ned tomrör fram till huset. Boka tider för installation hos Telarco. 

23 nov 2019


Tillfälliga vägar


För att vi ska få så stor framkomlighet som möjligt under projekttiden så planerar kommunen att göra några tillfälliga vägar i samband med grävarbetena, se bild nedan. Syftet är att minimera långa återvändsgator som skapas i takt med att vägarna grävs av. Under vissa perioder kan det inte garanteras att alla fastighetsägare kan köra hela vägen fram till sin fastighet. Det kommer dock att vara möjligt att ta sig fram till fots. Vi hoppas på förståelse för detta. Vår målsättning är att kunna informera om tidplanen för grävarbetena i slutet av varje månad fram tills att arbetet är slutfört.


Fram till nyår: grävningarna av Sikvägen och Rönnows stig kommer att färdigställas, därefter fortsätter arbetet med Rönnows väg och Gäddvägen.


Utöver ledningsgrävningarna kommer grävning av anslutningspunkter och LTA brunnar vid fastigheterna att ske på flera ställen. Detta förhindrar normalt inte framkomligheten. 


Har ni större transporter, planerad under tiden för grävningarna så kontakta styrelsen varefter vi vidarebefordrar informationen till FASAB för ev. omplanering av grävarbetet. 


Frågor om tillgängligheten i området besvaras av styrelsen som är språkrör mellan fastighetsägarna och kommunen/FASAB.


Dubbelklicka på bilden nedan om den inte öppnas direkt.

10 okt 2019


Checklista installation VA


Har ni inte fått pris och bestämmt entreprenör så är det hög tid att ta tag i det nu när det snart är färdigt att koppla in sig på kommunalt VA.

- Beställ sluttömmning av avloppsbrunnen.

- Begär utsättning av ledningar på tomten där ni skall gräva. Görs av er eller er entreprenör på ledningskollen.se. Tyvärr sätts inte nergrävda teleledningar ut. Vattenledningarna finns inte på några kartor och kan därför inte sättas ut.

- Koppla in avloppet till anslutningen på LTA brunnen.

- Fyll igen den gamla avloppsanläggningen.

- Koppla vattnet till den slang som är framdragen från serviceventilen. Vattenmätarkonsol sätts upp enligt anvisning. Montera passbit fram till kommunen har monterat vattenmätaren.

- Kontakta kommunens vattenmätarverkstad för bokning av tid för vattenmätarinstallation.

- Dra fram el till LTA pumpen. Behörig elektriker kopplar in i er central samt i LTA pumpens skåp.

- När el är framdraget och avloppet anslutet till LTA pumpen skall KET kontaktas för att driftsätta pumpen.

- Lägg ner tomrör för fiber. Gör detta även om ni inte har beställt då ni slipper att gräva upp en gång till i framtiden.


Lycka till!

10 okt 2019


Yngsjöstrand VA-utbyggnad - Lägesuppdatering


Arbetet med att förse Yngsjöstrand med kommunalt vatten och avlopp går vidare.
Under september månad utfördes slutbesiktning för arbeten utförda i område 1 som nu är godkänd. Blivande VA-abonnenter kommer få ett utskick brevledes om ”meddelande om förbindelsepunkt”. Detta brev skickas förhoppningsvis ut i v. 42. När ni mottagit detta brev är ni VA-abonnenter och kommer att bli fakturerade anläggningsavgift. Faktureringen kommer troligen inte att ske förrän runt årsskiftet då kommunen håller på att byta faktureringssystem.
Observera att det innan ni mottagit brevet om förbindelsepunkt INTE är tillåtet att koppla in sig på de nya ledningarna.


Arbetet med anslutning av resterande fastigheter som ingår i område 2 fortgår.
Förbesiktning av fastigheter vid förekommande fall fortlöper och utförs av
sprickbesiktningsentreprenören Bergsäker.
Under september månad har utskick gjorts till samtliga fastighetsägare i etapp 2. Det inkommer just nu många önskemål om ändrad placering av förbindelsepunkter under pågående entreprenad och på förekommen anledning ombeds fastighetsägare i område 2 att se över den information som tidigare skickats ut gällande förslag till placering av förbindelsepunkt. Eventuella synpunkter på föreslagen placering ska vara kommunen tillhanda senast 2019-10-14.

2 okt 2019


Status VA-projektet


Etapp 1 är avslutad och besiktigad.

Kommunen har en del pappersarbete kvar innan man kan skicka ut meddelande om förbindelsepunkt. Innan det har kommit är det inte tillåtet att koppla på sig på kommunens VA. Förhoppningsvis kommer det inom någon vecka.


Jenny Grip på kommunen vill ha in uppgifter på hur många hus som är anslutna till VA på varje fastighet.


Fågelvägen och Rönnows väg kommer inte att asfalteras innan etapp 2 är klar då de används för byggtrafik och man vill inte köra sönder de med maskinerna.


Etapp 2 har redan startat. Den ursprungliga planen var att starta runt årsskiftet. Asfalten revs i augusti och grävarbetena är igång på Aspvägen.

Slutdatumet för etapp 2 är fortfarande 30 juni.

13 aug 2019


Kommunala informationsskyltar längs kusten.

På vårt område har det funnits två kommunala informationsskyltar. En i slutet av Ålvägen och en vid Rönnows vägs förlängning ner mot havet. I fjol backade en sopbil ner skylten vid Rönnows väg med resultatet att skylten försvann och blev aldrig uppsatt igen.


Efter ett antal kontakter med kommunen informerade en tjänsteman  att kommunens rutiner för dessa skyltar är att de sätts endast upp på kommunens utsedda badplatser och det var inte aktuellt att ersätta den nerkörda skylten och troligtvis kommer skylten på Ålvägen också att tas bort. Kommunen ansvarar bara för att rätt information finns och uppdateras på kommunens utsedda badplatser. Informationen på skylten vid Ålvägen är ej uppdaterad och har delvis felaktig information enligt tjänstemannen.


Styrelsen har för avsikt att åter ta en diskussion med kommunen för att hitta en lösning med informationstavlorna.

21 juli 2019


Parkering inom Yngsjöstrand!

Följande gäller:

  • att det är förbjudet för obehöriga fordon att köra in på området, dvs infartsvägarna Rönnows Väg och Fågelvägen. Alla vägar är privata och allt vägunderhåll bekostas av oss fastighetsägare!
  • att det endast är tillåtet att parkera på egen tomt. På ALL annan mark råder förbud att parkera
  • att det är av yttersta vikt att reglerna följs eftersom stora bilar, såsom räddningsfordon och sopbilar annars inte kan ta sig fram


Sjöräddningen skrev i veckan:

”Igår fick stationen i Simrishamn larm om misstänkt drunkning, barn. När räddningstjänsten närmar sig den aktuella delen av stranden stoppas de från att ta sig hela vägen ner av bilar som parkerat för nära varandra.  Detta leder till att våra ytbärgare, som är de som har i uppgift att söka och livrädda i vatten, får ta sig ca 500 meter till fots, innan de är nere på stranden.   
I detta fallet hade som tur var barnet återfunnits när första enhet kom fram, MEN, nästa gång kanske utgången blir en helt annan.  

Tänk er för när ni parkerar era bilar, och cyklar för den delen. Vid många av våra larm är tiden vår största fiende, så kan ni hjälpa oss att spara sekundereller till och med minuter, kan det vara skillnaden mellan liv och död!   

Tack på förhand för att ni hjälper oss sprida vårt budskap.  

Styrelsen Yngsjöstrands Samfällighetsförening


17 juli 2019


Årsstämman avklarad!


Årets stämma hölls i Furuboda kursgård. I vanlig ordning var det välbesökt med 170 deltagare. Det blev omval för styrelsen och styrelsens förslag klubbades igenom. Nedan en länk till presentationen vid årsstämman och protokoll. Styrelsen vill passa på och tacka för det fortsatta förtroendet och den positiva responsen vi har fått.


Presentation årsstämma                                                     Protokoll årsstämma

1 Juli 2019


Påminnelse! Årsstämma

Yngsjöstrands Samfällighetsförening


     Söndagen 14 juli kl. 10.00


på Furuboda Folkhögskola, Aulan


Furubodavägen 247


De senaste årens stora intresse för årsstämman gör att vi i år har bokat en ännu större lokal.


Dagordning Årsstämma                                           Valberedningens förslag

30 maj 2019


Var med och påverka utvecklingen i vårt område!


För att bevaka våra gemensamma intressen såsom vägar, skog, VA
mm, är det viktigt att ha en väl fungerande styrelse, och det har vi.

 

Men några styrelsemedlemmar tycker sig nu ha uppnått mogen ålder
och har deltagit i arbetet under många år.  Därför behöver vi nya 
krafter som kan driva föreningen i framtiden.Styrelsen har 8 ledamöter. 5 ordinarie + 3 ersättare.
Man har ca 6 möten per år, förlagda till weekend/helger.
Däremellan kommunicerar man via mail.

 

Skulle DU kunna tänka dig att ingå i styrelsen, eller känner du
någon lämplig person, yngre eller äldre, man eller kvinna,
som vi kan kontakta? 

 

Hör då av dig, så kontaktar valberedningen dig och berättar mer!

 

Valberedningen består av Bertil Svensson och Anders Bergström.

Du når dem på mailadressen:  valberedningen@yngsjostrand.se16 maj 2019


Tömmning avloppsbrunnar

Jag har en trekammarbrunn. Måste jag tömma den som vanligt och slut-tömma brunnen det år vi kopplar in det kommunala avloppet?

 

Nej. Renhållningen aviserar fastighetsägare med trekammarbrunnar när det är dags för den årliga tömningen av brunnen. Det år du ska ansluta till det kommunala VA-nätet kan du kontakta renhållningen och istället anmäla att du vill slut-tömma brunnen efter att det nya avloppet kopplats på. På så sätt slipper du betala för två tömningar av brunnen under året.

 

När brunnen är tömd, kan du antingen gräva bort den om du vill, eller fylla den med singel/sand och låta den vara kvar på tomten.


16 maj 2019

Vårstädardagen

Årets vårstädardag samlade 90 deltagare. Efter en kort lägesbeskrivning i VA projektet delades arbetsuppgifterna ut. Efter att vägar, grönområdena och stranden var städade väntade korv o bröd.

16 maj 2019


Välkomna till årsstämma i


Yngsjöstrands Samfällighetsförening


     Söndagen 14 juli kl. 10.00


på Furuboda Folkhögskola, Aulan


Furubodavägen 247


De senaste årens stora intresse för årsstämman gör att vi i år har bokat en ännu större lokal.

Dagordning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag kommer presenteras här några veckor innan stämman.

19 april 2019


Missfärgat vatten  

I samband med grävarbetena med nya VA ledningar och fiber händer det att den gamla vattenledningen grävs av. Man lagar ledningen direkt, men det kan bli missfärgat och smutsigt vatten. Har ni inte varit i er stuga på ett tag och man har grävt i området rekommenderas att ni spolar i en kran som inte är så känslig, t.ex. trädgårdskran. Gör detta för att kontrollera att ni inte får in missfärgat och smutsigt vatten i huset som riskerar att sätta igen era installationer.  
Räcker det inte att spola 10-15 minuter utan missfärgningen består så kontakta Robin Svensson på FASAB, robin.svensson@fasab.se 

21 mars 2019


VA-avgiften, Trädfällning, Vattenmätarbrunn, Körbara lock


Kommunen kommer inte att debitera den fasta delen av den rörliga förbrukningsavgiften under 2019 för de som kommer att få kommunalt vatten indraget 2019. Detta för att vi skall slippa att bli dubbeldebiterade.


De som har träd på sin fastighet och som behöver ta ner dessa när vatten, avlopp, el och fiber skall anslutas behöver i vanlig ordning söka marklov hos kommunen. Kommunen ger ingen dispens.


De som placerar sin LTA brunn i infarten kommer att få körbara lock.


Vattenmätarbrunn

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren frostfritt inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på minst 600mm och vattenmätaren skall vara upplyftningsbar via flexibla slangar. Nedan ett exempel på brunn.

Glöm inte att lägga er nya vattenledning frostfritt, dvs minst på ett djup av 1,2 m.11 februari 2019


Nu är vi igång!


I denna veckan kommer FASAB att etablera sig och börja riva asfalten på vägarna. Tänk på att det kommer att röra sig många arbetsfordon på vägarna och respektera avstängningarna.


Firman Bergsäker är anlitade av kommunen som entreprenör för sprickbesiktningar i projektet. De kommer att utföra besiktningar ute och inne i husen efterhand vi bygger ut avloppsledningarna i området. De föraviserar sina besök genom lapp i brevlådan.

12 februari 2019


Välkommen på Vårstädardagen lördag 4 maj!


Vi ses i korsningen Rönnows Väg/Ålvägen kl 09.00!


Det är dags för årets stora sociala träff på Yngsjöstrand!


Vi hjälps åt och snyggar till i skogen, längs vägarna och på stranden efter vintern. Samla grenar i högar. Var och en arbetar efter sin förmåga.


Vi brukar vara klara efter några timmar. Då vankas det korv från grillen,

dricka och eftersnack därtill nere vid stranden.


Missa inte möjligheten att träffa nya och gamla grannar under trevlig former!


Anmälan krävs för att rätt mängd korv och dryck kan införskaffas:


Maila till jagkommer@yngsjostrand.se  (ange antal personer)


Eller ring Bengt Ring på  0705-232924

27 januari 2019

 

Fiber

 

I samband med VA utbyggnaden kommer fiber dras fram i området. Ni som inte har beställt fiber har möjlighet att göra det innan grävningen startar.

Priset kommer då att vara betydligt lägre än om man gör det i efterhand.

För aktuella priser och information, se C4 energis hemsida där ni även kan beställa.

Den som vill ha hjälp kan även vända sig till Christina Håhus, 070-9664225.

 

24 januari 2019

 

Nu är det nära!

 

Äntligen kommer VA utbyggnaden igång!

 

Kommunen har utsett entreprenör, FASAB.

De håller på och planerar och kommer att etablera arbetsplatsen och dra igång att gräva i februari.

 

Projektet kommer att vara uppdelat i 2 etapper som kommunen presenterade vid informationsmötena i höstas. Den första etappen som berör den västra delen av området beräknas vara klar i maj-juni i år.

 

Grävarbetena beräknas hålla uppe under sommaren och återupptas till hösten. Etapp 2 planeras vara färdigställd maj 2020. Då kommer vägarna också vara återställda och nyasfalterade.

 

Parallellt med VA utbyggnaden kommer fiber att dras fram.

 

Kommunen och FASAB håller på att sätta ut ledningar och de platser som LTA pumpen skall vara placerade på.

Det är absolut förbjudet att flytta markeringskäpparna!

Har man önskemål om annan placering kan man sätta upp en egen käpp och kontakta FASAB för att diskutera alternativ placering.

 

Har man transporter som skall till sin fastighet under tiden som grävarbetena pågår rekommenderas att kontrollera vilka vägar som är farbara och i tveksamma fall kontakta FASABs personal.

 

Vi kommer att följa projektet och uppdatera allt eftersom projektet fortskrider.

23 november 2018


FRÅGOR från YSSF och SVAR från C4 Teknik

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening har skickat ett antal frågor till Kommunen som vi nu fått svar på och som redovisas nedan. Frågorna har inkommit från fastighetsägare i vårt område. Enligt vår åsikt är det inte i alla delar fullödiga svar, men vi fortsätter att arbeta för att föreningen ska vara så uppdaterad som möjligt.


Vi vill också ha sagt att de som känner oro för själva arbetet med våra VA- och fiberanslutningar, kan känna sig lugna. Entreprenören kommer att kontakta er då det gäller anslutningen och ni kan när som helst kontakta kommunens projektledare för att få ett personligt besök på er fastighet. Skriv ett mail till kommun@kristianstad.se och skriv ”Medborgarcenter” i ”Ämne” så kommer det rätt. Det går narurligtvis också att ringa: 044-13 50 00

 

Inledningen i vårt brev till kommunen:

Informationsmötena gav en bra bild av VA-projektet men de individuella frågorna borde kommit som avslutning istället för mitt i mötet.


Fastighetsägarna i Yngsjöstrand är nöjda med att kommunen nu påbörjar VA-projektet och att det gick att få en överenskommelse med Yngsjöstrands Vattenverk. Det stora engagemang som fastighetsägarna har visar betydelsen av att området snarast kan byggas ut med kommunalt VA och därmed få nya byggrätter.


P.g.a. att VA-projektet och ny detaljplan (som skulle varit klar 2015) försenats är det mycket angeläget att området kan utvecklas i likhet med de övriga områdena. Att behöva vänta i flera år upplevs som en mycket lång tid för den som står i begrepp att göra en om- till- eller nybyggnad. Det finns många besvärande exempel på olägenheter som drabbat fastighetsägare i området. Se vidare FRÅGA 1. FRÅGA 1: Vad händer med kustplanen nu? Vi har blivit lovade av politiker och tjänstemän på kommunen (S. Modig) vid tidigare möten, att detaljplanen skulle ligga klar sex månader innan förbindelsepunkt meddelas fastighetsägarna. Detta för att kunna planera och söka bygglov.

Svar: Beskedet vi har fått är att detaljplanearbetet längs den resterande delen av kusten avvaktar regeringens beslut i kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut att inte godkänna detaljplanen för Furuboda-området. För besked i löftesgivanden så får vi hänvisa er till den som gett er de eventuella löftena.

Svar från Sonny Modig, ordf i Byggnadsnämnden: Detaljplanen för Södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö godkändes av byggnadsnämnden för antagande 31 oktober 2017 och antogs av kommunfullmäktige 16 januari 2018. Planen upphävdes av länsstyrelsen den 21 april 2018, med hänvisning till bla länsstyrelsens bedömning av översvämningsproblematiken i området.

Kommunen har genom kommunstyrelsen  överklagat länsstyrelsens beslut (KS paragraf 148, Änr KS 2010/32). Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga på kommunen.

Kommunen har för sin del fullföljt ärendet på avsett och utlovat sätt. Avgörandet ligger nu hos regeringen.


FRÅGA 2: När avser kommunen att komma med en detaljerad tidsplan? Det är av stor betydelse att den presenteras snarast för att fastighetsägarna ska kunna planera olika byggnationer.

Svar: Så snart vi har spikat den. Det kommer att göras i samråd med entreprenören, efter upphandling och tilldelning (enligt lagen om offentlig upphandling). Detta förväntar vi oss att kunna göra i januari 2019 om inget oförutsett inträffar.


FRÅGA 3: Varför har projektet blivit indelat i två etapper trots att vi tidigare blivit lovade att hela området skulle vara klart maj 2020 i en etapp? Enligt den nya tidsplanen är hela projektet klart först hösten 2020.

Svar: Etapperna är snarare ett upplägg för att kunna ge er boende en uppfattning om när debiteringen kommer att ske för de enskilda fastigheterna. Det är också av upphandlingstekniska skäl. I praktiken blir det en mer flytande övergång mellan etapperna, men för tydlighetens skull har vi valt att kommunicera det som två etapper. Maj 2020 har vi ingen kännedom om var den tidsangivelsen kommer ifrån.


FRÅGA 4: Varför har informationen om den extra avgiften på 10 800 kr/hus inte nämnts tidigare? Jfr fiberanslutning som inte kostar extra om man har två hus såvida man inte vill ha två abonnemang. Har denna avgift tillämpats på övriga områden i kustplanen?

Svar: Detta är enligt Svenskt vattens basförslag och taxan ska spegla kostnader för oss att bygga ut och nyttan för abonnenten. Fiber är inte styrt av vattentjänstlagen, så jämförelsen kan inte göras på samma sätt. Informationsmötet hölls för att just klargöra hela informationsbilden. Vilket tillfälle som utgör ”tidigare” förstår vi inte vad som avses.

Kompletterande svar från YSSF: Efter ytterligare kontakt med kommunen framgår det att den verkliga kostnaden är 13 500 kr/extra hus på tomten. Den tidigare uppgiva kostnaden var exkl moms.


FRÅGA 5: Vad menar kommunen med ”nytta” där en vattenmätare till två hus eller flera ökar kostnaderna för fastighetsägaren?

Svar: Finns två byggnader, så anses man ha högre nytta av vattentjänsterna än om man har en byggnad på sin tomt. Eftersom taxan ska spegla nyttan – utöver kostnadsbilden för kommunen – så finns parametern.


FRÅGA 6: Vilka årliga kostnader får den fastighetsägare som har mer än ett hus på tomten, om VA ska dras in i alla byggnader?

Svar: Skillnaden i brukningsavgift mellan att ha ett eller två hus på tomten är 405 kr/år.


FRÅGA 7: Vad skall det vara för säkring och kabel till LTA-pumpen?

Svar: Säkring 3 x 10 A. Kabelarea > 2,5 mm². Hushållen kommer att förses med installationsanvisningar vid senare tillfälle.


FRÅGA 8: Vilket tryck kommer vattnet att hålla?

Svar: I Åhus är målbilden att vattentrycket ska vara cirka 3,5 – 4 bar vid anslutningspunkterna till abonnenterna. Detta är dock inget lagkrav och trycket i kranen beror på uttaget i ledningssystemet, tomtens topografi och byggnadens höjd.


FRÅGA 9: Om vattenmätaren fjärravläses, varför måste den då kunna hissas upp om den sitter i en brunn?

Svar: För att den vid servicetillfällen ska kunna servas i en acceptabel arbetsmiljö.


FRÅGA 10: Har kommunen olika nivåer då det gäller frostfritt djup för dricksvatten resp. avloppsvatten?

Svar: Nej. Kommunens räknar – 1,20 meter som frostfritt.

Kompletterande svar från YSSF: 1,20 meter som frostfritt gäller vattenledningen.

Avloppsledningen skall ligga med fall från huset ut till LTA pumpen. Elkabel och fiber skall ligga nedgrävd med minst 55 cm skyddande jord ovanför.


7 november 2018


Frågor och svar VA utbyggnaden.


Styrelsen har sammanställt de frågor som uppkommit i samband med kommunens VA-/fiberinformation. En del frågor skickar vi vidare till kommunen och återkommer med svar på hemsidan. Övriga frågor som vi finner redan besvarade redovisas nedan.


•Den fastighetsägare som vill diskutera inkommande vatten och placering av LTA-pumpen ska vända sig till C4 Teknik. Maila Medborgarcenter, e-postadress: kommun@kristianstad.se  Skriv ”Medborgarcenter i "Ämne" så kommer E-posten rätt och representant från kommunen kontaktar dig och kommer ut på plats och ni får möjlighet att reda ut eventuella oklarheter


•Man kan förlägga avloppsledning, vattenledning, elkabel till LTA-pumpen och fiber i samma schakt efter samråd med den anlitade entreprenören


•Vattenledningen ska ligga på frostfritt djup. Kommunen rekommenderar 1.20 m vilket de gamla ledningarna troligen inte ligger på

 

•Om den gamla vattenledningen och kopplingarna tål det tryck som vi kommer att få så kan de behållas. Samråd med entreprenören rekommenderas


•Vattenmätaren måste placeras i ett lämpligt frostfritt utrymme (inomhus eller i brunn) enligt kommunens rekommendationer


•Den gamla avloppsanläggningen bör fyllas igen alt. tas bort efter den sista tömningen


•Under grävningsarbetena kommer det att finnas alternativa vägar att ta sig fram på


•Kommunen lovar att alla fastighetsägarna kommer att ha tillgång till vatten under hela utbyggnadstiden


•Kommunen kommer att skicka ut vad anläggningsavgiften blir till resp. fastighetsägare före årsskiftet 2018/2019


•Det är endast en avgift för fiberanslutning till resp. fastighet (om man vill ha fiber i mer än ett hus på fastigheten) så länge det inte ska vara mer än ett abonnemang. Telarco kommer att kontakta de fastighetsägare som beställt grävning till fastigheten. Grävning mellan två hus bekostas av fastighetsägaren. Mer information finns på https://www.direktronik.se/kunskapsbanken/natverk/dra-natverkskabel-utomhus/

3 november 2018


Tjuvar i faggorna!


Det har i vårt område skett några inbrott de senastedagarna. Bl.a. har cyklar och högtryckstvättar försvunnit.


Var uppmärksam på bilar och andra som rör sig i området.


Anteckna bilnummer, modell och tidpunkt om du misstänker oärliga avsikter.


Är det pågående inbrott eller har inbrott skett, kontakta polisen på telefon 112 eller 11414.

3 november 2018


Frågor om VA utbyggnaden


Styrelsen i Yngsjöstrands Samfällighetsförening har varit representerade på de båda informationsmötena som hållits av kommunen angående VA och fiber i vårt område.

För att klargöra vissa frågor kommer vi att sammanställa ett frågebatteri till kommunens representanter.

Detta kommer att skickas från oss vecka 45 och efter att vi har fått svar på våra frågor kommer de att redovisas på vår hemsida.


Fastighetsägare med specifika frågor får ta direktkontakt med kommunen angående sina frågor.

25 oktober 2018


Informationsmöte Kommunalt VA


Igår kväll var det första av 2 informationsmöte som kommunen håller inför utbyggnaden av kommunalt VA. Se presentationen som finns på kommunens hemsida via länken ovan.

Bl.a. framkom att man planerar för att projektet skall vara klart i slutet av 2020 och att det troligen blir uppdelat i 2 etapper. Vattenverket kommer att leverera vatten fram till alla är inkopplade.

Kommunen har inga planerade höjningar av anslutningsavgiften för 2019 eller 2020.

Mer info uppdateras löpande här och på kommunens projektsida.

4 Oktober 2018


Inbjudan informationsmöte kommunalt VA


Kommunen bjuder in till informationsmöte 24 & 29 oktober angående utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Yngsjöstrand.

Mötena kommer att hållas på Rådhuset i Kristianstad mellan kl. 18 och 20.

Alla fastighetsägare kommer att få en personlig kallelse.

Den 24:e är det fastighetsägarna i den västra delen som är kallade och den 29:e är det fatighetsägarna i den östra delens tur.

Har man förhinder kan man komma den andra informationsdagen.


Mer information finns i kommunens inbjudan som finns här

22 Augusti 2018


Klargörande angående vattenförsörjningen.

 

Kommunen tar över ansvaret för försörjningen av vattnet efter 2019-12-31.

Ett informationsmöte kommer att hållas i september/oktober 2018.

Det finns ingen anledning i nuläget att stressa denna fråga.


Vi uppdaterar hemsidan allt eftersom det kommer information.

Ni kan även följa projektet på kommunens hemsida som ni hittar här.


Hälsningar Styrelsen

18 Augusti 2018


Taggen.


När det gäller Taggen så är det ett projekt som har pågått och diskuterats sedan 2011. Myndigheterna gav tillstånd 2015 att bygga 83 st, 170 meter höga vindkraftverk i Hanöbukten. Det som är aktuellt nu är en omprövning av tillståndet att istället bygga ca hälften så många vindkraftverk, men 220 m höga.

Det har aldrig framlagts någon motion från medlemmarna att Yngsjöstrands Samfällighetsförening(YSSF) skulle engagera sig i frågan och därför har vi avstått att ta upp det.

Man skall vara medveten om att det finns både medlemmar som är för en vindkraftspark och de som är emot. Därför håller vi oss neutrala i frågan. 

Vi hänvisar istället till de intresseorganisationer som finns samt att var och en har rätt att själva agera.

18 Augusti 2018


Uppsägning av vattenavtal.


Vattenverket har skickat ut uppsägning av vattenleveransen fr.o.m. 2019-12-31.

Det är så länge som Vattenverket har förbundit sig att leverera vatten till oss enligt deras avtal med kommunen.


Därefter är det kommunens ansvar att leverera vatten.

Enligt den planering som finns skall kommunen ha kopplat in vatten innan 2019-12-31.

Ytterligare information kommer på de informationsmöte som kommunen kommer att hålla under hösten.

17 Juli 2018


Eldningsförbud! Fortfarande mycket stor brandfara.


Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 

- använda engångsgrill

 

- använda stormkök

 

- göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)

 

- elda eller grilla utomhus på campingplatser eller på egen tomtmark.


17 Juli 2018


Fiberpriser

 

De som har tecknat fiberavtal innan 1/1 2017 har kvar de priser som gällde då enligt C4 Energi.

Efter 1/1 2017 gäller aktuella priser.

-Pris komplett installation           18.900:-

-Pris anslutning till tomtgräns    15.500:-

-Håltagning husfasad, prel               500:-   


17 Juli 2018


Årsstämma 2018 genomförd


Föreningens årsstämma samlade ca 180 deltagare, vilket var ett nytt rekorddeltagande. 

 

Det blev omval på samtliga poster till styrelsen, och när det gäller VA-frågan informerades om aktuellt läge. Kommunen har lovat att alla skall ha kommunalt VA i maj 2020.

Efter stämman bjöd föreningen på kaffe och nybakade wienerbröd.

 

Stämmoprotokoll

sida 1            sida 2         sida 3

6 juli 2018


ORIENTERINGSTAVLA NEDKÖRD

Tavlan som står längs ner på Rönnows väg mot stranden är nerkörd.

Är det någon som har information om händelsen så får ni gärna höra av er till styrelsen.

26 juni 2018


NYTT OM VA OCH FIBER


Kommunen har kommit till en uppgörelse med Vattenverkets ägare så att kommunalt VA och fiber kan kopplas in i vårt område.

Det beräknas vara klart i maj 2020.

Beträffande utökade byggrätter så har vi inte fått någon tidsplan men den som går i byggtankar kan med fördel vända sig till kommunen med sina frågor.

I slutet av september eller i början på oktober kommer representanter från kommunen för att hålla ett möte för våra medlemmar i frågorna VA, fiber och utökade byggrätter. Vi återkommer med tid och plats.

Mer information kommer som vanligt på vårt årsmöte den 8 juli kl 10.00 på Rökeriet!

Väl mött!

18 juni 2018


Stölder i trädgårdar!


Var observanta! Det har förekommit stölder i trädgårdar i området de senaste dagarna.

09 Juni 2018


Välkomna till årsstämma i


Yngsjöstrands Samfällighetsförening


     Söndagen 8 juli kl. 10.00


på Rökeriet mellan Åhus och Yngsjö,


Yngsjövägen 226


De senaste årens stora intresse för årsstämman gör att vi i år har bokat en ännu större lokal.

Dagordning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag kommer presenteras här några veckor innan stämman.    Dagordning         Verksamhetsberättelse           Valberedningens förslag

18 maj 2018


Stor uppslutning på vårstädardagen!

Det var stor uppslutning på vår traditionsenliga vårstädardag med över 90 deltagare. Efter kort information från ordf. Bo Hildingsson delades arbetsuppgifterna ut. I år var det stort fokus på att samla ihop alla de grenar som har trillat ner längs vägar och på grönområdena. Dagen avslutades som vanligt med korvgrillning.

Styrelsen vill passa på att tacka alla för en god insatts!

19 april 2018Välkommen på Vårstädardagen lördag 12 maj!


Vi ses i korsningen Rönnows Väg/Ålvägen kl 09.00!Det är dags för årets stora sociala träff på Yngsjöstrand!


Vi hjälps åt och snyggar till i skogen, längs vägarna och på stranden efter vintern härjningar. Samla grenar i högar. Var och en arbetar efter sin förmåga.


Vi brukar vara klara efter några timmar. Då vankas det korv från grillen,

dricka och eftersnack därtill.


Missa inte möjligheten att träffa nya och gamla grannar under trevlig former!


Anmälan krävs för att rätt mängd korv och dryck kan införskaffas:


Maila till jagkommer@yngsostrand.se  (ange antal personer)


Eller ring Bengt Ring på  0705-232924

3 april 2018


Nedfallna träd och grenar


Styrelsen vill påminna att det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om de grenar och träd som har fallit ner och som har ståt på tomtmark. Det är inte tillåtet att lägga ris och grenar på vägmark eller på grönområde.

1 april 2018


Varning för träd som knäcks!


Dagens snöfall med tung blötsnö gör att flera grenar har knäckts och ramlat ner. Tänk på att parkera bilar, mm. så att de inte skadas av nedfallande grenar. Var observanta om ni är ute så att ni inte får grenar på er!

29 mars 2018


Glad Påsk!


Önskar styrelsen

11 Februari 2018


VA och fiber i vårt område

Tre ledamöter ur styrelsen har haft möte med förvaltningschefen Bengt Olsson samt politikern Sven Nilsson (C). Vi har ett starkt stöd från dem men Kommunen (C4 Teknik) och Lantmäteriet är inte överens om det finns ytterligare åtaganden som Kommunen måste uppfylla innan man kan gå vidare med vårt ärende om ledningsrätt för VA och fiber. Styrelsen återkommer med ytterligare information så snart vi vet mer.


24 Januari 2018


Möte på Lantmäteriet


Styrelsen har tillsammans med ett antal fastighetsägare och Vattenverkets advokat varit på möte hos Lantmäteriet tillsammans med C4 Energi och C4 Teknik. Mötet var ett förberedande sammanträde gällande ledningsrätten att gräva för fiber och VA i vårt område. Eftersom ytterligare kompletteringar behöver göras i ärendet så kommer ett nytt sammanträde att äga rum inom kort. Representanter från styrelsen kommer också att träffa kommunrepresentant under vecka 5. Ärendet är prioriterat och ska beslutas senast 28/3 2018. Det som i dagsläget är klarlagt är att det troligen tar längre tid än vi hoppats på innan vi har fiber och VA i området. Lantmäteriförrättaren kommer att ge alla fastighetsägare behörighet att kunna följa ärendet på webben men det går alltid att ringa direkt och få handlingar från Lantmäteriet.

Kontaktperson är:

Lovisa Lindqvist

Förrättningslantmätare

Lantmäteriet, Fastighetsbildning

801 82 Gävle

Besöksadress: Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö

E-post:  lovisa.lindqvist@lm.se 

Tel.: 040-660 80 22

www.lantmateriet.se

4 Januari 2018


Fiber och VA

Yngsjöstrands Samfällighetsförening har fått en inbjudan från Lantmäteriet att deltaga i ett sammanträde den 22 januari 2018 kl 10.00 på Statliga lantmäteriets kontor i Kristianstad.

Adress: Residensgatan 1, 291 31 kristianstad

Sammanträdet kommer att behandla:

-Information om Lantmäteriet och förrättningsprocessen

-Ansökan:

Bildande av ledningsrätt för elektronisk kommunikation, kanalisation. Sökande är C4 Elnät AB

Bildandet av ledningsrätt för vatten-och avloppsledning. Sökanden är Kristianstads kommun

Vid sammanträdet kommer Yngsjöstrands samfällighetsförening representeras av:

V. ordf. Christina Håhus

Sekreterare Bengt Ring

Kassör Lisbeth Skottke

Ledamot Peter Nygren


Alla fastighetsägare i Yngsjöstrands samfällighetsförening är välkomna att deltaga i sammanträdet men anmälan bör göras!!


Information om ärendet publiceras löpande på Lantmäteriets e-tjänst ”Mina fastighetsärenden”

www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Mina-fastighetsarenden/

alternativt kan du kontakta förrättningsassistent Kamila Ziemecka tel 0431 142 16, så kan du få dokumenten med vanlig post eller e-post

31 December 2017


Inbrottstider!

 

Var uppmärksam på bilar och andra som rör sig i området.

Vi har varit relativt förskonade för inbrott hittills.

Det har i vårt område observerats en polskregistrerad, mörk VAN där förarna betett sig underligt så var observanta, tag bilnummer och meddela gärna om ni ser något som verkar vara ett avvikande beteende.

Anteckna bilnummer, modell och tidpunkt om du misstänker oärliga avsikter.

Är det pågående inbrott eller har inbrott skett, kontakta polisen på telefon 112 eller 11414.

 

Styrelsen önskar er ett Gott Nytt År! 

13 November 2017


Inget prövningstillstånd


Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade inte Yngsjö Vattenverk prövningstillstånd i sitt överklagande av Kammarrättens beslut.

Det innebär att kommunen kan gå vidare i VA projektet med att ansöka om ledningsrätt för både fiber och VA. Vi återkommer när det händer något i ärendet.