yngsjostrand.com

På vårt område har det funnits två kommunala informationsskyltar. En i slutet av Ålvägen och en vid Rönnows vägs förlängning ner mot havet. I fjol backade en sopbil ner skylten vid Rönnows väg med resultatet att skylten försvann och blev aldrig uppsatt igen.


Efter ett antal kontakter med kommunen informerade en tjänsteman  att kommunens rutiner för dessa skyltar är att de sätts endast upp på kommunens utsedda badplatser och det var inte aktuellt att ersätta den nerkörda skylten och troligtvis kommer skylten på Ålvägen också att tas bort. Kommunen ansvarar bara för att rätt information finns och uppdateras på kommunens utsedda badplatser. Informationen på skylten vid Ålvägen är ej uppdaterad och har delvis felaktig information enligt tjänstemannen.


Styrelsen har för avsikt att åter ta en diskussion med kommunen för att hitta en lösning med informationstavlorna.

17 juli 2019


Årsstämman avklarad!


Årets stämma hölls i Furuboda kursgård. I vanlig ordning var det välbesökt med 170 deltagare. Det blev omval för styrelsen och styrelsens förslag klubbades igenom. Nedan en länk till presentationen vid årsstämman och protokoll. Styrelsen vill passa på och tacka för det fortsatta förtroendet och den positiva responsen vi har fått.


Presentation årsstämma                                                     Protokoll årsstämma

21 juli 2019


Parkering inom Yngsjöstrand!

Följande gäller:

  • att det är förbjudet för obehöriga fordon att köra in på området, dvs infartsvägarna Rönnows Väg och Fågelvägen. Alla vägar är privata och allt vägunderhåll bekostas av oss fastighetsägare!
  • att det endast är tillåtet att parkera på egen tomt. På ALL annan mark råder förbud att parkera
  • att det är av yttersta vikt att reglerna följs eftersom stora bilar, såsom räddningsfordon och sopbilar annars inte kan ta sig fram


Sjöräddningen skrev i veckan:

”Igår fick stationen i Simrishamn larm om misstänkt drunkning, barn. När räddningstjänsten närmar sig den aktuella delen av stranden stoppas de från att ta sig hela vägen ner av bilar som parkerat för nära varandra.  Detta leder till att våra ytbärgare, som är de som har i uppgift att söka och livrädda i vatten, får ta sig ca 500 meter till fots, innan de är nere på stranden.   
I detta fallet hade som tur var barnet återfunnits när första enhet kom fram, MEN, nästa gång kanske utgången blir en helt annan.  

Tänk er för när ni parkerar era bilar, och cyklar för den delen. Vid många av våra larm är tiden vår största fiende, så kan ni hjälpa oss att spara sekundereller till och med minuter, kan det vara skillnaden mellan liv och död!   

Tack på förhand för att ni hjälper oss sprida vårt budskap.  

Styrelsen Yngsjöstrands Samfällighetsförening


1 Juli 2019


Påminnelse! Årsstämma

Yngsjöstrands Samfällighetsförening


     Söndagen 14 juli kl. 10.00


på Furuboda Folkhögskola, Aulan


Furubodavägen 247


De senaste årens stora intresse för årsstämman gör att vi i år har bokat en ännu större lokal.


Dagordning Årsstämma                                           Valberedningens förslag

30 maj 2019


Var med och påverka utvecklingen i vårt område!


För att bevaka våra gemensamma intressen såsom vägar, skog, VA
mm, är det viktigt att ha en väl fungerande styrelse, och det har vi.

 

Men några styrelsemedlemmar tycker sig nu ha uppnått mogen ålder
och har deltagit i arbetet under många år.  Därför behöver vi nya 
krafter som kan driva föreningen i framtiden.Styrelsen har 8 ledamöter. 5 ordinarie + 3 ersättare.
Man har ca 6 möten per år, förlagda till weekend/helger.
Däremellan kommunicerar man via mail.

 

Skulle DU kunna tänka dig att ingå i styrelsen, eller känner du
någon lämplig person, yngre eller äldre, man eller kvinna,
som vi kan kontakta? 

 

Hör då av dig, så kontaktar valberedningen dig och berättar mer!

 

Valberedningen består av Bertil Svensson och Anders Bergström.

Du når dem på mailadressen:  valberedningen@yngsjostrand.se16 maj 2019


Tömmning avloppsbrunnar

Jag har en trekammarbrunn. Måste jag tömma den som vanligt och slut-tömma brunnen det år vi kopplar in det kommunala avloppet?

 

Nej. Renhållningen aviserar fastighetsägare med trekammarbrunnar när det är dags för den årliga tömningen av brunnen. Det år du ska ansluta till det kommunala VA-nätet kan du kontakta renhållningen och istället anmäla att du vill slut-tömma brunnen efter att det nya avloppet kopplats på. På så sätt slipper du betala för två tömningar av brunnen under året.

 

När brunnen är tömd, kan du antingen gräva bort den om du vill, eller fylla den med singel/sand och låta den vara kvar på tomten.


16 maj 2019

Vårstädardagen

Årets vårstädardag samlade 90 deltagare. Efter en kort lägesbeskrivning i VA projektet delades arbetsuppgifterna ut. Efter att vägar, grönområdena och stranden var städade väntade korv o bröd.